L.A.B. Norway AS ble etablert i mars 2010.
I motsetning til flere og flere bedrifter i laboratoriebransjen arbeider L.A.B. innen en mindre nisje,
hvor vi konsentrerer oss om produkter innenfor RENT og CELLER/BAKTERIER.

Med et mindre sortiment og et fåtall leverandører kan vi yte maksimal service og samtidig holde et høyt kunnskapsnivå.

https://topspyapps.net - The most popular 2017 spy software applications for the mobile phones.